Gotika
Horní ornament


 

Dvorské tance

  • Dvorské prostředí pozdního středověku evokují pomalejší tance vznešeného charakteru, vycházející z kroků popsaných v nejstarších tanečních zápisech. Dvořany i hosty potom může pobavit postava šaška, doplňující výstup živými, rychlými tanečními sóly.
 
Spodní ornament

Lidové tance

  • Lidové tance jsou velmi rychlé a skočné, zapadající do prostředí vesnické nebo městské veselice.

Spodní ornament
HOME